• ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට් වල විශිෂ්ඨ වෘතිකයෙක් වීමට පාර කියන ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ටියුටෝරියල් පැක් එක ගැන දැන ගන්න මෙතනින් පිවිසෙන්න.

  • ෆොටෝශොප් මායා ලෝකයට පිවිසීමට ඔබට අත්වැල් සපයන දැනට ලොව තිබෙන විශිෂ්ඨතම ටියුටෝරියල් පැක් එක මෙතනින් ගන්න.

  • ෆොටෝශොප් බාවිතයේදී අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වන ප්ලගින්ස්, ලේයර් ස්ටයිල්ස් හා ටෙක්ස් ඉෆෙක්ට් රාශියක් එකතු කර සාදා ඇති බ්ලැක් බෙල්ට් පැක් එක මෙතනින් ගන්න.

  • ඉතාමත් ජනප්‍රිය ඔබගේ ප්‍රියතම රූපවාහිනි කතා මාලා දැන්ම ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

  • ලෝකයේ අතිශයින්ම ජනප්‍රිය හා අලුත්ම අලුත් ගේම්ස් රැසක් නිවසටම ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ගෙන්වා ගැනිමට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Next
Previous

Monday, April 07, 2014

3

එක ක්ලික් එකෙන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ROOT කර ගන්න.

Posted in ,

Friday, April 04, 2014

135

Photoshop වල ටොප් ස්‍රීක්‍රට්..:O

Posted in , ,
6

අතිශයින්ම වැඩිහිටියන්ට පමණයි [3.37] (New 40+)

Posted in ,